Nejstarší synagoga ve Washingtonu musela uvolnit místo nové výstavbě. Jelikož zbourání této stavby by však bylo barbarstvím, bylo rozhodnuto o jejím přemístění.

Otevřena byla synagoga v roce 1876, přítomen byl tehdy této události i tehdejší americký prezident Ulysses Grant. Nyní však bránila plánované výstavbě. Převezena byla budova v jednom kuse a nyní bude začleněna do plánovaného komplexu židovského muzea.

Úvodní fotografie: Zeev Raban’s Menora od zeevveez přes Flickr. Licence CC BY 2.0